Reportáž z výstavy:

18.9.—22.10. 2008

výstava v Malé galerii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně

Textové pole: zpět

Komentář k výstavě napsala Libuše Kynclová kurátorka Malé galerie  - 12.září 2008

 

Michaela Štroblová

Zabývá se kresbou, malbou, grafikou a ilustrací. Píše a ilustruje vlastní básně, povídky a fejetony, přebásnila sbírku básní gruzínské autorky Bulhary Ekižašvili.

Vyrůstala v rodinném prostředí prodchnutém uměleckou invencí a zdá se, že tato okolnost spolu s vrozeným talentem nasměrovala autorku k životnímu rozhodnutí věnovat se profesionálně výtvarné činnosti. Krom školní odborné výtvarné průpravy jí byl výtečným učitelem a inspirátorem otec, který se sám věnuje malbě, sochařství a fotografii.

V Malé galerii vystavuje Michaela Štroblová kolekci grafik a perokreseb kolorovaných akvarelovými barvami. Černobílé grafiky jsou výrazně prozářeny barvou a získávají tak zcela jinou dimenzi. Každá grafika (jen 10 tisků) se tím vlastně stává originálem, neboť kolorizace obrazu nikdy nemůže být zcela shodná. Příkladem je Jarní a Podzimní vítr.

V umělecké činnosti jsou hlavními tématickými podněty pro autorku útržky ze snových vizí a okamžité nálady vyjadřující její stav mysli a duchovního rozpoložení. S vehemencí a citlivostí stylizuje obrazy jako pevnou prostorovou stavbu, často zdůrazňuje výraznou linii a suverénním zakomponováním barvy. Její grafiky obestírá atmosféra pohody, často však narušená znepokojivými či burcujícími elementy.

Autorka vystavovala doma i v zahraničí. V současné době ilustruje cestopisnou knihu Jaroslava Forejtka Tanzánie