PŘED BOUŘKOU

grafika kolorovaná akvarelem

rozměr cca A3