ČERVENÝ LES

grafika kolorovaná akvarelem

rozměr cca A3