HORKO

grafika kolorovaná akvarelem

rozměr 48x70cm