POZOROVANI DEŠTĚ NA TERASE

grafika kolorovaná akvarelem

rozměr 50x75cm