NOC V ZAHRADĚ

grafika kolorovaná akvarelem

rozměr 50x75cm