K založení umělecké skupiny ŠAMBR (šarmantní múzy brněnské) došlo 2.12. 2008.

Zakládající členové: Siréna (Michaela Wičarová Štroblová), Jaroslav Zděnek, Jan Hanuš, Saraah Satin.

V roce 2012 se k našemu výtvarnému snažení připojil nový člen Petr  Ševčík

Každý z členů umělecké skupiny tvoří svým osobitým výtvarným stylem. Cílem není založit určitý jednotný umělecký směr, ale propojení různých výrazových stylů.

Tato umělecká skupina se schází v brněnské Galerii pod Petrovem, kde má v současné době svou domovskou základnu.

 

 

Textové pole: zpět

AKTIVNÍ ČLENOVÉ

Textové pole: JAN HANUŠ

grafik, fotograf
1955 V Brně

Autor se od roku 1980 věnuje výtvarné fotografii. 
V letech 1981- 1983 absolvoval školu výtvarné fotografie při Lidové konzervatoři v Ostravě. Již v této době zkouší různé experimentální metody ve fotografii, později se věnuje fotografickým kolážím, toto období vyvrcholí výstavou v Budapešti v Galerii mladého umění v roce 1989. Po roce 1989 se začíná živit jako grafik a designer. Vzhledem k povaze své práce, se po celou dobu snaží obory fotografie a grafiky navzájem propojovat. Obvykle nespokojen s výsledkem, s těmito pokusy na nějaký čas ustane, aby to za nějaký čas zkusil znovu. Ovlivněn technologickymi postupy, se kterými se během své praxe naustále setkavá, začíná experimentovat se serigrafií, která se nejvíce blíží jeho představám fotografa a grafika.
Současné obrazy jsou tvořeny kombinací technik malby akrylovými barvami, mechanických úprav, sérigrafického tisku.
Vystavuje v ČR i zahraničí od roku 1980.

www.totonenifoto.cz	
Textové pole: SIRÉNA

výtvarnice, spisovatelka 
* v minulém století v Brně

Tvoří malbou, grafikou, perokresbou ... 
Techniku grafiky dále kombinuje například s akvarelem. Tématy jsou útržky snů, fragmenty okamžiků a prchavých zážitků. Stylizuje své obrazy jako pevnou prostorovou stavbu. Často ji zdůrazňuje výraznou linií a suverénním zakomponováním barvy. Její díla doprovází atmosféra pohody, vždy však narušená znepokojivými elementy. 
Vystavuje v ČR i zahraničí od roku 2004.

www.sirena-cz.com	
Textové pole: PETR ŠEVČÍK

sochař, keramik
* 1962

Vzděláním strojař, tvoří z hlíny. Od roku 2007 se zaměřuje na exteriérové a interiérové plastiky ze šamotové hlíny. Také se věnuje tvorbě abstraktních dekoračních kachlí z kameniny.

Jeho díla nejsou zastoupena v žádných uměleckých sbírkách. 
Nekouří, nepije a chodí brzy spát.
Vystavuje od roku 2011.

www.artkeramika.cz/sevcik

SPÍCÍ ČLENOVÉ

Textové pole: SARAAH SATIN

malířka
* 1980

Má za sebou řadu výstav ne jen v České republice, ale také například ve Vídni.
Zabývá se kresbou, malbou i keramikou.
Hlavním tématem jejich obrazů a kreseb jsou portréty a akty.
Zajímavé jsou obzvlášť portréty známých osobností například: Dalí, Boeie, Picaso, Madona, Roling Stones, James Brown …, které zpodobňuje svým výrazným, osobitým stylem.
Velkou pozornost však vzbuzují i její akty. Zachycuje v nich  určitou situaci a to nejen erotickou. V každém obrazu můžeme pocítit jinou náladu i když téma „aktu“ je tu společné. Melancholii střídá vášeň, nebo jakési vzájemné pozorování.
Sářiny akty jsou vyzývavé, hravé a jemně erotické. Výraznými kombinacemi barev navozuje tu správnou náladu děje.
Je tu patrná jistá neukončenost příběhu, tím je ponechán prostor pro pozorovatele obrazu, aby děj svou fantazií sám rozvíjel a kladl si pikantní otázky, co se teď stane, co se stalo před chvílí o čem přemýšlí.
Vystavuje v ČR i zahraničí od roku 2006.

www.saraahsatin.com

JAROSLAV ZDĚNEK

 

malíř

* 1969

 

Své dětství a mládí prožil v moravské metropoli Brně, kam se po letech strávených v zahraničí opět vrátil.

Od roku 1992 žil Jaroslav Zděnek nejprve v Londýně, kde pracoval v Elton John AIDS Foundation London, a poté započal budovat svoji samostatnou uměleckou kariéru ve městě umění zaslíbeném, v Paříži.

Od léta roku 2003 opět žije a maluje v Brně.

Díla Jaroslava Zděnka byla s velkým úspěchem vystavována v mnoha pařížských galeriích, restauracích a sponzorských firmách. Obrazy lze najít v soukromých sbírkách v mnoha státech světa, přičemž nejvíce rozšířené jsou ve Francii, kde jsou v majetku i několika firem a galerií. Nemalé množství jeho děl bylo také prodáno v rámci dobročinných či charitativních akcí.

Za dobu své tvorby se stylově vyvíjel a zdokonaloval. Začátky ovlivněné cestováním a exotikou vystřídala abstrakce.Vypracoval si vlastní nezaměnitelný abstraktní styl.Abstrakci doplňuje pro něj již typickou realistickou črtou. Z obrazů vystupuje obrys zvířete, postavy či plasticky vrstvená tvář.