BRNO ve dne v noci

ILUSTRACE

Textové pole: zpět

Ukázky z knihy

Ilustrace a sazba knihy novináře a spisovatele Jaroslava Štěpaníka

„BRNO ve dne v noci“

 

Ucelená kniha fejetonů o Brně, které vyšli v časopisech a novinách

Ilustrace k této knize jsem zvolila technikou perokresby.

O autorovi

 

Jaroslav Štěpaník

(1941 Brno)

 

začínal jako dělník v brněnské Chiraně, kde se vyučil, střední školu studoval při zaměstnání. Na Filozofi cké fakultě MU absolvoval psychologii (1967), distančně pedagogiku v kombinaci s OV (1990). Působil jako poradenský psycholog, novinář, vysokoškolský pedagog, konzultant a lektor vzdělávání dospělých. Autor a spoluautor odborných publikací, vysokoškolských skript a populárně naučných knih. (Umění jednat s lidmi. Grada 2003, 2005, 2008, Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe. Grada 2010 a d.). Je autorem rozhlasových pořadů a televizních scénářů. V tištěných médiích se uplatnil zejména jako glosátor, fejetonista a autor povídek. Jeho S-F povídky byly zařazeny v antologiích Návrat na planetu Zemi (1985) a Vesmírní diplomaté (1990), povídka Tugendhat vyšla v německém a nizozemském překladu, novela Projekt společnosti Paradise byla vydána v roce 1999. Značná část tvorby je věnována městu Brnu. Neobyčejné Brno (2011) popularizující formou přibližuje prvenství a unikáty města, Vyprávění brněnského draka (1994, rozšířené vydání 2013) – brněnské pověsti a historky v podání samotného draka, symbolu města. Na konci roku 2013 vyšla knížka Od andělů k žízni: soubor aforismů a ironických refl exí na dobu minulou i současnou. Prací i tvorbou zůstává autor především spjat s Brnem. Žije v blízkých Komořanech na Vyškovsku.

Ilustrace ke knize