Textové pole: NAŠEPTÁVAČI
grafika kolorovaná akvarelem
rozměr 48x80cm