CESTA S POMERANČOVNÍKY

grafika kolorovaná akvarelem

rozměr cca A3