NEDOPITÉ LAHVE

grafika kolorovaná akvarelem

rozměr cca A4